Asma’ul Husna

Nama-nama Allah dapat kita temukan dalam al-Quran dengan sebutan Asma’ul Husna, sebagaimana yang tertera dalam surat berikut: Allah memiliki Asma’ ul Husna, maka memohonlah kepada-Nya

Read more